TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần thoại về Thần Lửa

Tương truyền Thần Lửa là một bà già mặt mũi rất hung dữ. Người ta thường gọi là bà Hỏa. Thần chuyên giữ một thứ lửa rất mầu nhiệm có thể đặt nồi không mà nấu ra đủ những thức ăn rất ngon lành. Nhưng thứ lửa ấy không phải là để cho hạ giới dùng.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan