TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 1/5 - 1 phiếu
Hiền Vương giết người đẹp

Hiền Vương (chúa Nguyễn Phúc Tần) là vị chúa Nguyễn lỗi lạc nhất, ngài trị vì từ năm 1648 đến 1687. Dưới thời ngài trị vì, miền Nam trải qua giai đoạn cực thịnh, chiến thắng chúa Trịnh, lấy sông Gianh làm biên giới, phía Nam thì ranh giới vượt qua Chiêm Thành, ngài lại cho phép người Trung Hoa bài Mãn phục Minh đến khai thác vùng Mỹ Tho, Đồng Nai, Hà Tiên, nhờ vậy mà miền đồng bằng sông Cửu Long sau này trở thành lãnh thổ Việt Nam. Lúc còn là thái tử, ngài đã đích thân điều khiển một trận hải chiến, chống với quân Hòa Lan, đem thắng lợi vẻ vang mặc dầu lúc ấy khí giới rất thô sơ.

Trong hầu thiếp được vào cung điện hầu hạ, lúc ấy Hiền Vương chỉ chú ý đến một người người con gái quê Nghệ An rất xinh đẹp và lộng lẫy, tên là Đào Thừa.

Nàng Thừa hát hay, đàn giỏi, từ Nghệ An vào Kim Long, lúc bấy giờ thủ đô chưa dời qua vùng Huế ngày nay.

Say đắm nhan sắc là việc riêng tư, thuộc về sở thích của ngài, các quan cận thần chẳng một ai dám can gián. Hôm ấy, ngài đọc sử, chú ý đến bộ Ngô Việt Xuân Thu, trong ấy nàng Tây Thi dùng nhan sắc để làm cho vua Ngô Phù Sai quên việc nước, rốt cuộc khi quân thù tràn vào thì không phương chống đỡ.

Ngài tự nghĩ:

- Không khéo ta lại phạm vào lỗi lầm Ngô Phù Sai. Lúc này tuy yên tịnh nhưng biết đâu quân thù đang chuẩn bị tràn qua bờ cõi.

Ngài cương quyết dứt bỏ người đẹp. Nhưng dứt bỏ bằng cách nào? Nếu đuổi nàng thì nàng vẫn còn đó, thỉnh thoảng tới lui, liệu ngài cầm lòng được chăng? Chỉ còn một cách là giết ... Nhưng giết người đẹp, ngài không đủ can đảm chứng kiến điều ấy. Nếu bọn cung phi biết được ngài sẽ mang tiếng ác.

Hôm sau, ngài nghĩ ra một biện pháp. Ngài viết một bức thư, gửi cho ông Nguyễn Cửu Kiền là vị công thần rất được tin cậy.

Viết xong, ngài để phong thư trong cái túi nhỏ, túi ấy lại để trong túi chiếc áo gấm mới tinh. Lát sau ngài gọi nàng Thừa, người cung nữ yêu mến ấy đến:

- Nàng đem áo này qua dinh bên kia, trao tận tay quan chưởng dinh nói rằng ta ban cho rồi chờ đợi giây lát.

Rồi ngài truyền cho quân thị về xếp chiếc áo gấm để vào hộp sơn son.

Nàng Thừa tuân lời, đích thân mang cái hộp đến gặp quan chưởng dinh Nguyễn Cửu Kiền.

Nhận được món quà và khi nghe nàng Thừa bảo rằng chờ trả lời, quan chưởng dinh lập tức mở hộp ra, xem kỹ chiếc áo gấm. Ông bắt gặp phong thư trong ấy ghi tóm tắt mấy chữ:

- Khanh giết nàng Thừa cho ta đừng bận rộn tâm trí. Ta muốn lo việc lớn.

Lập tức, quan chưởng dinh mời nàng Thừa vào trong, cầm giữ lại. Đêm đến, ông ra lệnh cho tên quân thân tín giết nàng, đem xác bỏ ở nơi hoang vắng, trên ngọn sông Hương.

Việc làm trên đây là cử chỉ cương quyết của Hiền Vương, người đời sau không khỏi ngậm ngùi thương xót cho người đẹp bị giết oan ức.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Người nghèo, người giàu (Tạo lúc: 06/03/2015)
  2. Người da gấu (Tạo lúc: 12/03/2015)
  3. Sáu người hầu (Tạo lúc: 12/03/2015)
  4. Chu du thiên hạ để học rùng mình (Tạo lúc: 12/03/2015)
  5. Người nhạc sĩ lang thang (Tạo lúc: 14/03/2015)
  6. Ba người lùn trong rừng (Tạo lúc: 14/03/2015)
  7. Hai vợ chồng người đánh cá (hay chuyện Ông già và biển cả) (Tạo lúc: 25/03/2015)
  8. An Dương Vương (ngọc trai, giếng nước) (Tạo lúc: 03/04/2015)
  9. Con voi với người quản tượng già (Tạo lúc: 22/04/2015)
  10. Nguồn gốc cây lúa hay thuyền thuyết lễ hội lúa mới của người Tày (Tạo lúc: 28/11/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn