TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết vị vua hùng mạnh Tahmuras trong sử thi Shahnameh

Theo sử thi Shahnameh, thần thoại Ba Tư, Tahmuras là vị vua thứ ba trên thế giới, con trai của Haoshyanga, tức là chắt của đôi vợ chồng thủy tổ Mashya và Mashyoi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan