TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vân cát thần nữ hay bà chúa Liễu

Bà chúa Liễu hay Quỳnh Nương công chúa. Ở thôn An Hải, xã Vân Cát, huyện Thiên Bản, Sơn Nam Hạ (nay là huyện Vụ Bản, tỉnh Hà Nam Ninh) có vợ chồng ông Lê Thái Công rất hiền đức, hay làm điều lành. Ông bà đã có một con trai.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan