TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đại vương Hai hay là truyện giết thuồng luồng

Ngày xưa, ở làng Hoa Viên, bây giờ thuộc tỉnh Hà Tĩnh, có một anh chàng tên là Hai. Lúc còn trẻ, cha mất sớm, anh chàng mặc sức chơi bời, mẹ không thể ngăn cản nổi. Hàng ngày ra đồng, anh lên một mô đất cao cùng với chúng bạn tập nhảy, tập vật.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan