TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích cái yên ngựa

Ngày xưa bên Trung Quốc có một vị quan tên là Hồ Lưu nổi tiếng là rất hung ác. Hắn sóng đến năm 62 tuổi thì chết. Xuống đến địa phủ, Diêm chúa lật sổ ra thấy tội trạng của ông ta còn quá nặng nên bắt buộc ông ta đầu thai làm con ngựa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan