TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Khỉ và cáo với vị vua của khu rừng

Một bữa muông thú trong rừng họp lại và bầu khỉ lên làm người cầm đầu. Cáo tìm đến khỉ và thưa:
– Bây giờ ông là người đứng đầu của chúng tôi, tôi muốn giúp đỡ ông: tôi tìm ra một kho của trong rừng; đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho ông thấy.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan