TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích con bọ hung

Ngày xưa trời và đất rất gần nhau, trời ở sát mặt đất đến mức người trần gian giơ chày lên giã gạo cũng chạm vào bụng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan