TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích Thánh làng Chèm

Ngày xưa, có một người họ Lý khỏe mạnh lạ thường ở làng Chèm. Đặc biệt người này có thân thể quá khổ, đo được hai trượng sáu thước bề cao. Vì thế đi đâu ai cũng kinh sợ người ta gọi là Ông Trọng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan