TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích hồn Trương Ba ra hàng thịt

Sự tích Việt Nam kể rằng, Trương Ba là một người có tài đánh cờ không ai địch nổi. Các giải cờ trong vùng cũng như những hội hè mùa xuân đều về tay anh. Tiếng đồn vang khắp trong và ngoài nước.

Vua trời Đế Thích Thiên - Indra

Indra hay còn gọi là Đế Thích Thiên (帝釋天-Śakra) vị thần của sấm sét là một trong những vị thần tối cao của đạo Hindu, và còn là một vị thần của chiến tranh, điều khiển sấm sét của Ấn Độ. Ông được xem như là vua trời (Svarga) và là vua của các vị thần (Devas). Indra rất được người dân tôn thờ.

3 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan