TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con chim khách màu nhiệm

Vào một ngày xa xưa, có hai anh em con một nhà quan nọ một hôm đi chơi thấy có một nhà đạo sĩ ngồi bên vệ đường. Trước mặt đạo sĩ có đặt một cái lồng, trong có một con chim khách. Hai anh em sán lại xem và hỏi:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan