TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chợ Mảnh Ma ở Nam Định

Tỉnh Nam Định ngày xưa có vợ chồng ông Phú nọ tên là Hải. Ông bà rất hiếm con, chỉ sanh được một gái diện mạo xinh đẹp.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan