TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Dùng nhan sắc, nhà Trần lấy được thiên hạ

Nhà Trần là một trong những triều đại hùng mạnh và thịnh trị nhất trong lịch sử nước ta. Từ thuở đầu xưng nền độc lập với chiến thắng của Ngô Vương trên Bạch Đằng giang, qua thanh gươm yên ngựa của Vạn Thắng Hoàng Đế cho đến thời kì đánh Tống bình Chiêm thì nhà Trần xứng đáng là triều đại tiếp nối và nâng cao tầm vóc Đại Việt.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan