TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lừa lại đội lốt sư tử

Có một con Lừa luôn tự cho mình là thông minh. Nó ao ước làm được một chuyện kinh thiên động địa. Một hôm, Lừa đi qua nhà người thợ săn, trông thấy một bộ da Sư tử,

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan