TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đại nguyên soái Liên Quang Cai

Thuở các vua Hùng dựng nghiệp, dân ta no ấm, đất nước thanh bình. Đến đời Hùng vương thứ 18 (tức Hùng Duệ Vương) do nhà vua chỉ sinh hai công chúa, nên về cuối, đã nhường ngôi lại cho Thục An Dương Vương.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan