TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích cậu bé ốc sên hay triệu phú ốc sên

Ngày xửa, ngày xưa ở một làng nọ có một gia đình giầu có. Họ giầu có tới mức chẳng còn thiếu một thứ gì nữa. Gần đấy có hai vợ chồng người nông dân vẫn cày cấy thuê cho họ thì lại rất nghèo, họ nghèo tới mức có bữa chẳng có thứ gì để mà ăn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan