TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Giai thoại Cố Bu

Ngày xưa ở làng Phan Xá thuộc Hà Tĩnh - một làng ngay sát nách con sông mà nước thuỷ triều vẫn lên xuống đều đều - có một người nghèo tên là Bu hay Cố Bu có tài bơi lặn giỏi lại có nhiều phép lạ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan