Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(386,419,729,1457,1658,1704,1692,7,1700,1785,1919,2030,156)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về long vương

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

13 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan