TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sơn Công, Thủy Công và 18 vị tinh quân ở Đằng Xá

Thời chiến tranh Hùng - Thục vẫn lưu truyền những truyền thuyết hào hùng về những vị anh hùng dân tộc, những vị thần trong lòng nhân dân như câu truyện về Sơn Công, Thuỷ Công dưới đây.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan