TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Uy Linh Vương Lý Nhật Quang

Con trai thứ tám của Thái tông, vua thứ hai triều Lý, tên gọi Lý Hoảng, hiệu Nhật Quang, là người độ lượng trung tín, phong cách đàng hoàng, làm việc tận tụy, hành động quả cảm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan