TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Đất

Thần Đất có khi là mình rồng cho nên cũng có tên là Thổ địa Long thần. Thần thường hiện ra với hình dạng một cụ già. Thần sinh hoạt ở dưới mặt đất nhưng cũng biết hết các việc ở trên trần thế.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan