TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ăn mày xin vàng

Ngày xưa có một phú ông nọ giàu có thuộc loại bậc nhất trong vùng nhưng tính tình lại rất hà tiện. Bao nhiêu vàng bạc ông giấu cất trong nhà, không đem bố thí cho một ai.

Kẻ hà tiện và người hào phóng

Có một kẻ hà tiện và một người hào phóng cùng hùn vốn chung nhau cửa hàng tạp hoá. Mỗi khi cân đường, cân bột hay bất cứ một thứ gì người hà tiện cũng bớt lại của khách hàng mấy hoa.

Lão keo kiệt

Một lão keo kiệt thu góp tiền lại, đem chôn xuống đất và ngày ngày lén ra ngó xem. Anh làm công của lão rình biết, đêm đến ra đào lên và ăn trộm mất số tiền ấy

3 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan