TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bác nông dân nghèo lên thiên đàng

Ngày xưa, có hai linh hồn chết cùng lúc bay lên thiên đàng. Một bác bần nông nghèo khổ, chất phác và ngoan đạo và một vị lãnh chúa giầu có vô kể. Cùng đến cổng nhà Trời cùng lúc với nhau và cùng muốn qua cổng trời

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan