TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quả bầu kỳ lạ

Ngày xửa ngày xưa, làng nọ có 2 mẹ con nghèo khổ, người con tên là Tờ Chú tức là anh đen. Họ nghèo đến nỗi không có một con dao mẻ để phát nương, một cái thuổng để đào củ mài.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan