TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích chim Cun Cút cụt đuôi

Cổ tích Nhật Bản còn ghi lại chuyện chim cun cút gặp lửng trên đường và dẫn đến hậu quả chim cun cút cụt đuôi đến ngày nay.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan