TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cổ tích về Si-pây Ta-rô

Ngày xưa một ông thầy cúng thường đến các làng để cúng lễ cho dân. Một lần, đến một làng ven núi, ông thấy các nhà đang làm mochi (xay giã gạo).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan