TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Các vị thần trong thần thoại Celtic

Thần thoại Celtic là thần thoại của đa thần Celtic, tôn giáo của Celt thời đại đồ sắt. Giống như những người châu Âu thời đồ sắt khác, người Celt duy trì một cấu trúc thần thoại và tôn giáo đa thần. Người Celt sớm tiếp xúc gần gũi với La Mã cổ đại, chẳng hạn như người Gaul và người Celt, thần thoại của họ đã mai một dần trong Đế chế La Mã, họ chuyển sang Kitô giáo và mất đi ngôn ngữ Celtic. Thần thoại của họ đã được bảo tồn chủ yếu là thông qua các nguồn tài liệu La Mã và Kitô giáo đương đại.

Thần thoại về Thần Lửa

Tương truyền Thần Lửa là một bà già mặt mũi rất hung dữ. Người ta thường gọi là bà Hỏa. Thần chuyên giữ một thứ lửa rất mầu nhiệm có thể đặt nồi không mà nấu ra đủ những thức ăn rất ngon lành. Nhưng thứ lửa ấy không phải là để cho hạ giới dùng.

Thần mặt trời tối cao Endovelicus của người Lusitania

Lusitania là những người sống ở vùng hiện nay là một phần Bồ Đào Nha (phía nam của sông Douro) và một phần của miền tây Tây Ban Nha.

Các vị thần trong đạo Tengri

Thần thoại Trung Á, hay rộng hơn, thần thoại của các tộc người từng theo đạo Tengri, một tôn giáo cổ từng một thời ảnh hưởng rộng khắp các dân tộc thảo nguyên:

4 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan