TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Long thần ở Quảng Tế

Tương truyền vào khoảng niên hiệu Khánh Đức (1650 - 1662) đời vua Lê Thần Tông (hạ), ở vùng ven sông Bưởi (hay còn gọi sông Hoành) thuộc huyện Thạch Thành trấn Thanh Hoa (tức Thanh Hoá), có một ông lão nhà nghèo sống độc thân, chuyên làm nghề đánh cá.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan