TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chiếc bật lửa thần

Một anh lính đang đi trên đường cái. Một, hai! Một, hai! Bọc đồ trên lưng và gươm cạnh sườn, anh vừa tham chiến về, đang trên đường trở lại quê hương. Dọc đường, anh bỗng gặp một mụ phù thuỷ già. Nom mụ thật gớm ghiếc

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan