TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hone Onna

Không phải mọi yêu quái đều sinh ra do oán hận và tà niệm. Hone Onna là dạng yêu quái như thế. Nó là linh hồn của những phụ nữ khi chết vẫn mang trong lòng một tình yêu bất diệt với tình nhân.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan