TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược

Trương Quả Lão, còn có tên là Trương Quả, hay gọi là Trương lão, là một trong tám vị Tiên (Bát Tiên) trong Đạo gia.

Chuyện đi tìm thuốc trường sinh của Sundenphatin

Sundenphatin đi tìm thuốc trường sinh" là một truyện thắn thoại lưu truyền rộng rãi nhất trong dán tộc Naxi, nên đã được các Tunba (thầy cúng, thầy tu) ghi vao trong kinh điển vàn tự tượng hỉnh. Dân tộc Naxi la một dân tộc cắn lao dũng càm. Người Naxi thường ca tụng tinh thần cân lao dũng cảm đó cua tổ tiên mình. Sundenphatin chinh là một điển hình cùa những ông tổ đó.

Ngậm ngải tìm trầm (Sự tích núi Mẫu Tử)

Ngày xưa, tại một vùng núi cao đàng trong, có hai vợ chồng nhà nọ đến sinh cơ lập nghiệp. Họ cũng trồng lúa bắp, chăn nuôi gà lợn và săn chim bắt thỏ như mọi nhà khác. Nhưng nhờ của cải của bố mẹ để lại, họ sống có vẻ phong lưu. Vì thế tuy có vất vả, hai vợ chồng vẫn vui thú gia đình với đứa con trai lên năm tuổi.

3 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan