TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Văn khấn cúng tại đền ông Hoàng Mười

Hàng năm không chỉ người dân Nghệ An mà cả du khách thập phương cũng đến viếng đền ông Hoàng Mười rất đông. Đặc biệt là vào những ngày tháng 10 âm lịch . Để chuẩn bị cho lễ đền ông Hoàng Mười, Lịch Vạn Niên gửi đến các bạn bài văn khấn ông Hoàng Mười để các bạn cùng tham khảo

Thần tích Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Còn được gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát hay Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn, Ngài đứng thứ hai trong Ngũ Vị Tôn Quan có quyền hành giám sát vùng sơn lâm. Tước phong Ông là Nhạc Thần Đại Vương, Đô Đài Giám Sát hoặc Đệ Nhị Thượng Ngàn Giám Sát Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan