TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Hai ông quan thanh liêm

Ông Mẫn Công làm quan tuần phủ ở Hà Nam.

Lúc đi ghe, ông bị cướp kêu lại, ào qua lục soát của cải. Bọn cướp không thấy vật gì quý giá cả. Chúng lục tới lưng, ông Mẫn Công đem một sợi đai vàng ra mà nói:

- Ta nghèo lắm. Chỉ có món này là quý, bằng vàng của vua ban cho. Ngoài ra, ta không có của riêng.

Bọn cướp không nỡ lấy sợi đai.

Lại còn một ông quan khác tên là Trần Văn Khánh. Ông này về hưu trí đã lâu. Bỗng hôm nọ bọn cướp tới đánh phá. Ông Trần Văn Khánh nói:

- Đêm hôm tụi bây có công tới thăm tao. Ngặt tao không có vật gì xứng đáng. Trong rương còn năm ba bốn cuốn sách rách, tụi bây chịu khó lấy đỡ đem về cho con cháu nó học.

Bọn cướp bèn rút lui.

Hai câu chuyện trên đây lưu lại đời sau, cốt ý nêu lên đức thanh liêm. Hai ông quan này thanh liêm đến đỗi kẻ bất lương cũng phải động lòng.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Công chúa Hoa Hồng (Tạo lúc: 12/02/2019)
  2. Chuyện vua Midas - Ông vua có đôi tai lừa (Tạo lúc: 29/01/2019)
  3. Người đàn bà ghen tuông (Tạo lúc: 25/01/2019)
  4. Gương vỡ lại lành (Tạo lúc: 25/01/2019)
  5. Hiền Vương giết người đẹp (Tạo lúc: 25/01/2019)
  6. Đầm tôm ở Thanh Hóa (Tạo lúc: 25/01/2019)
  7. Mãng Xà Vương ở Tân Bằng (Tạo lúc: 25/01/2019)
  8. Cọp không biết trèo cây (Tạo lúc: 25/01/2019)
  9. Đức hạnh của bà thái hậu Từ Dũ (Tạo lúc: 25/01/2019)
  10. Ông Nguyễn Chất (Tạo lúc: 25/01/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn