TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quan lớn Đệ Nhất Thượng Thiên hay Đức Thánh Cả

Quan lớn Đệ Nhất Thượng Thiên hay còn gọi là Đệ Nhất Tôn Ông tên đầy đủ là Đệ Nhất Thượng Thiên Hoàng Thái Tử Vương Quan. Quan lớn vốn là con trai cả của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, được coi là Ông Lớn cai quản Thượng Thiên.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan