TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Thằng làm biếng gặp thời

Có thằng làm biếng nọ không cửa, không nhà, nằm trên bè tre mà ngủ. Bỗng đâu, có con cá nhảy lên trên bè. Nó bắt con cá nọ, lấy tay gỡ vảy cá. Vì làm biếng, nó đái lên cá nọ cho sạch nhớt thay vì thò tay xuống sông rửa cá. Xong xuôi, nó thảy con cá nọ lên bè mà phơi khô.

Lúc đó co con quạ bay ngang qua, xớt con cá khô nọ đem về vườn Ngự Uyển. Công chúa thấy cá, bèn sai thị tỳ nướng để nàng ăn thử. Dè đâu, công chúa thọ thai, sanh được đứa con trai ngộ nghĩnh.

Vua cha tức giận, nhốt công chúa vào ngục, nhưng sau rốt vì quá thương con nên thả công chúa ra và truyền rao lựa chồng cho công chúa. Bao nhiêu thanh niên văn hay võ giỏi tới xin ra mắt nhưng công chúa không ưng ai. Lúc đó, chiếc bè của anh làm biếng nọ trôi rề rề ngang đền vua. Đứa con của công chúa thấy vậy bèn kêu lên:

- Bè! ... Bè! ... Ba! ... Ba ơi!

Vua cha bèn kêu bè ghé lại, hỏi sự tình. Tên làm biếng nọ trở thành phò mã.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Người thổi sáo thành Hamelin (Tạo lúc: 09/12/2019)
  2. Ngũ hổ tướng Gia Định thời Nguyễn (Tạo lúc: 08/12/2019)
  3. Nữ thần Parvati thích làm đẹp (Tạo lúc: 24/11/2019)
  4. Sự tích ông Hoàng Năm hay một chiến thắng Điện Biên Phủ khác (Tạo lúc: 21/11/2019)
  5. Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Tạo lúc: 10/11/2019)
  6. Nữ thần chiến thắng Vica Pota (Tạo lúc: 06/11/2019)
  7. Đạt Ma Sư Tổ - ông tổ võ học Thiếu Lâm (Tạo lúc: 26/10/2019)
  8. Câu chuyện cuộc đời Phật Thích Ca Mâu Ni và lời tiên tri cho thời đại chúng ta (Tạo lúc: 18/10/2019)
  9. Ngư Lam Quán Âm (Tạo lúc: 17/10/2019)
  10. Nữ thần chiến thắng Victoria (Tạo lúc: 10/10/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn