TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Thằng làm biếng gặp thời

Có thằng làm biếng nọ không cửa, không nhà, nằm trên bè tre mà ngủ. Bỗng đâu, có con cá nhảy lên trên bè. Nó bắt con cá nọ, lấy tay gỡ vảy cá. Vì làm biếng, nó đái lên cá nọ cho sạch nhớt thay vì thò tay xuống sông rửa cá. Xong xuôi, nó thảy con cá nọ lên bè mà phơi khô.

Lúc đó co con quạ bay ngang qua, xớt con cá khô nọ đem về vườn Ngự Uyển. Công chúa thấy cá, bèn sai thị tỳ nướng để nàng ăn thử. Dè đâu, công chúa thọ thai, sanh được đứa con trai ngộ nghĩnh.

Vua cha tức giận, nhốt công chúa vào ngục, nhưng sau rốt vì quá thương con nên thả công chúa ra và truyền rao lựa chồng cho công chúa. Bao nhiêu thanh niên văn hay võ giỏi tới xin ra mắt nhưng công chúa không ưng ai. Lúc đó, chiếc bè của anh làm biếng nọ trôi rề rề ngang đền vua. Đứa con của công chúa thấy vậy bèn kêu lên:

- Bè! ... Bè! ... Ba! ... Ba ơi!

Vua cha bèn kêu bè ghé lại, hỏi sự tình. Tên làm biếng nọ trở thành phò mã.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Người nhạc sĩ lang thang (Tạo lúc: 14/03/2015)
  2. Thăng Long tứ trấn (Tạo lúc: 10/01/2016)
  3. Rằm tháng Giêng hay sự tích ngày tết Nguyên Tiêu (Tạo lúc: 17/02/2016)
  4. Sự tích diều hâu tham lam (Tạo lúc: 12/04/2016)
  5. Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày (Tạo lúc: 20/05/2017)
  6. Ả kéo sợi lười biếng (Tạo lúc: 08/09/2017)
  7. Truyện nhện làm bộ hạ thần Bếp (Tạo lúc: 28/09/2017)
  8. Bác làm vườn và nhà chủ - Phần 1 (Tạo lúc: 29/09/2017)
  9. Ông già làm gì cũng đúng (Tạo lúc: 29/09/2017)
  10. Bác làm vườn và nhà chủ - Phần 2 (Tạo lúc: 29/09/2017)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn