TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 3 phiếu
Sự tích cái cân thủy ngân

Ngày xưa, có hai vợ chồng làm nghề buôn bán, để có thể thu được nhiều lợi nhuận, hai vợ chồng chế ra một cái cân cán rỗng, họ cho thủy ngân vào cán rồi bịt lại. Khi đi cân hàng bán cho khách thì họ dốc cán về đằng móc, thủy ngân chẩy về đằng móc làm cho hàng như nặng hơn, khi đi cân hàng để thu mua thì rốc về đằng quả, thủy ngân chẩy về đằng quả để hàng như chưa đủ cân nặng. Như vậy nhờ cái cân vừa làm nặng vừa làm nhẹ hàng, bao giờ phần lợi cũng về họ.

Nhờ buôn gian bán lận như vậy mà chả bao lâu sau hai vợ chồng trở nên giầu có, của cài nhiều vô kể. Hai vợ chồng sau đó sinh được hai đứa con mặt mũi khôi ngô, học hành thông thạo. Thiên hạ ai nấy đều khen là nhà có đại hồng phúc vì vậy mà họ cảm thấy muốn cải tà quy tránh. Một hôm hai vợ chồng ngồi bàn với nhau:

- Nhà ta bây giờ đã giàu có nhiều, lại được hai đứa con khôn ngoan học giỏi. Bây giờ ta đem phá bỏ cái cân điên đảo kia đi, để dành đức lại cho con về sau.

Sự tích cái cân thủy ngân

Bàn xong hai vợ chồng thuận tình làm lễ sám hối, trên thì cúng Phật, dưới cáo cùng tổ tiên, rồi đem cái cân ra chẻ. Khi chẻ ra, thì thấy trong cái cân có đọng một cục máu đỏ.

Từ đó hai vợ chồng bảo nhau ăn ở tu nhân tích đức, tránh điều dữ, làm điều lành. Thế nhưng, không hiểu vì sao, cách đó hai tháng, bỗng một hôm một đứa con lăn ra chết, rồi không bao lâu, đứa con còn lại cũng lăn ra chết nốt. Hai vợ chồng rầu rĩ kêu gào khóc lóc thảm thiết, nghĩ rằng mình đã có bụng cải ác vi thiện mà Trời Phật không chứng quả. Rồi hai vợ chồng than vãn khổ sở, cứ ngồi than dài thở vắn, không buồn động đến việc gì nữa, bỏ bê việc buôn bán.

Một đêm, hai vợ chồng cùng nằm mơ có Bụt hiện về báo tin rằng:

- Vợ chồng hãy nên lo toan làm ăn tu tỉnh lại, chớ vội ngồi vậy mà trách Trời không có mắt. Trước ông Trời thấy chúng mày buôn bán lọc lừa, rối trá Trời đã sai hai con quỷ xuống đầu thai phá tan cho hết những của phi nghĩa chúng mày chắt bóp nhặt nhạnh bao nhiêu năm nay. May mà chúng mày sớm biết hối hận, cải tà quy chánh, tránh dữ làm lành, Trời mới sai bắt hai con quỷ ấy về lại. Đừng thương tiếc chúng nó làm chi nữa. Chúng mày cứ ăn ở ngay lành rồi Trời thương cho hai đứa con khác để ngày sau mà nhờ.

Hai vợ chồng biết thế, không thương khóc con nữa, lại làm ăn như cũ, và lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, cố gắng làm bao nhiêu điều từ thiện, phúc đức. Quả nhiên sau lại sinh được hai đứa con trai khác. Hai đứa con hiền lành tử tế, văn hay chữ tốt, rồi sau lớn lên, làm cho cha mẹ được vẻ vang sung sướng trong cảnh già.

(Hãy đọc thêm chuyện Sự tích cái chân sau con chó để biết thêm về đức Phật nhé )

Xem ngay truyện hay khác

  1. Núi vứt bỏ mẹ già Ubasute-yama (Tạo lúc: 19/05/2020)
  2. Áo cánh tiên Amano Hagoromo (Tạo lúc: 19/05/2020)
  3. Titan Krios (Crius) và nàng Eurybia cai quản năm, các tinh tú và sức mạnh biển cả (Tạo lúc: 13/05/2020)
  4. Truyền thuyết dòng sông Krông H'năng (Tạo lúc: 24/04/2020)
  5. Mối tình ngang trái... giữ rừng thiêng Cư H'lăm (Tạo lúc: 24/04/2020)
  6. Đàn Quân - truyền thuyết về người Đàn Bà Gấu (Tạo lúc: 24/04/2020)
  7. Sự tích con Tắc Kè trong hang và Vượn trên núi (Tạo lúc: 22/04/2020)
  8. Lăng Ông Chài và những truyền thuyết đậm màu giáo dục luân thường, đạo lý (Tạo lúc: 22/04/2020)
  9. Sự tích con hổ, con cọp, con beo, con báo (Tạo lúc: 22/04/2020)
  10. Sự tích cây hoa lộc vừng thủy chung (Tạo lúc: 20/04/2020)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn