TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích cái cân thủy ngân

Ngày xửa, có hai vợ chồng nọ chế ra cái cân thủy ngân dùng để gian lận trong buôn bán làm ăn. Rồi đến một ngày họ cải tà quy chánh, chăm chỉ làm điều thiện.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan