TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Kẻ trộm thành phật

Ngày xưa có một nhà sư rất chuyên cần trong việc kệ kinh. Tu đã lâu mà không thành chánh quả, nhà sư mới quyết định bỏ chùa đi sang xứ Phật để hỏi thăm đức Phật bao giờ công quả của mình mới đắc thành.

Dọc đường, nhà sư gặp một gã đàn ông nọ xin đi theo làm đệ tử, nhà sư mới hỏi rằng:

- Trước kia người làm nghề gì mà nay muốn theo ta đi sang xứ Phật.

Gã đàn ông đáp:

- Trước kia tôi làm nghề ăn trộm, nhưng vì sợ luân hồi quả báo, nên tôi nguyện từ đây lánh dữ tìm lành, lo tu hành cho tiêu tan tội lỗi.

Nhà sư nói:

- Tu hành cốt ở lòng thành, nhà ngươi đã làm việc ác, nay còn muốn tu hành sao được?

Kẻ trộm năn nỉ mãi, nhà sư cũng không cho đi theo. Cuối cùng gã lấy dao mổ bụng lấy bộ đồ lòng trao cho nhà sư và nói:

- Nếu cái thân này không được theo thầy, thì dám xin gởi bộ lòng lành để thầy mang trình với đức Phật.

Nói rồi kẻ trộm gục xuống chết, nhà sư liền đem bộ đồ lòng của kẻ trộm ra đi.

Ít ngày sau, mùi thúi xông lên, nhà sư không chịu được nên liệng bộ đồ lòng dưới một cội cây rồi tiếp tục cuộc hành trình. Vào lúc đó có con quạ từ trong rừng bay ra, tha bộ đồ lòng đem về đậu trên cây phướng của đức Phật.

Ngày kia, nhà sư đến xứ Phật vào quỳ lạy đức Phật Tổ, thì ngài quở trách rằng:

- Người ta đem cả lòng thành gởi gắm cho ngươi mà ngươi không biết giữ gìn lại đem vứt bỏ giữa đường nên ta phải sai chim quạ đem về đây.

Nhà sư liền nói:

- Hắn là một kẻ trộm từng làm điều gian ác.

Phật Tổ phán rằng:

- Dầu là kẻ trộm, nhưng hắn sớm biết cải hối ăn năn, nên ta đã cho hắn thành Phật, còn ngươi lòng chưa được lành, tâm còn toan tính nọ kia, nên phải trở về lo tròn công quả may ra cõi Phật mới được về.

Nhà sư đành trở lại chùa xưa, tiếp tục tu hành khổ hạnh.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sinh vật huyền bí Mokele-Mbembe - thủy quái hồ Loch Ness ở Châu Phi (Tạo lúc: 10/01/2020)
  2. Ekeko - thần của sức khỏe, của cải và sự thịnh vượng (Tạo lúc: 06/01/2020)
  3. Sundiata Keita - Vua sư tử Mali (Tạo lúc: 05/01/2020)
  4. Atlantis - thành phố bị mất tích và bí ẩn nhất thế giới (Tạo lúc: 02/01/2020)
  5. Con nhện nước đem lửa của các Ani Hyuntikwalaski về cho con người - thần thoại người Cherokee (Tạo lúc: 02/01/2020)
  6. Thần Raven trộm sao (Tạo lúc: 01/01/2020)
  7. Vị anh hùng Wisakedjak tinh quái của các bộ lạc da đỏ Cree (Tạo lúc: 31/12/2019)
  8. Kẻ lừa gạt Blue Jay (Tạo lúc: 31/12/2019)
  9. Hawenneyu, Iagentci và sự hình thành thế giới trong thần thoại Iroquois (Tạo lúc: 30/12/2019)
  10. Coyote trộm lửa cho loài người (Tạo lúc: 30/12/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn