TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Đứa con ăn mày

Ông Nguyễn Đăng Tuân là người ở Lộc Thành, tỉnh Quảng Bình. Tuy làm quan đến chức Thái sư nhưng không được an vui vì không có mụn con nào nối dõi.

Hai ông bà thường đến chùa khấn vái để cầu tự.

Cảm động vì tấm lòng thành của ông, các vị Bồ tát bàn bạc với nhau:

- Sẵn trong làng có thằng ăn mày đui mù, ta nên cho nó đầu thai làm con Thái sư.

Nằm mộng thấy điềm như vậy, sáng hôm sau ông Nguyễn Đăng Tuân đến chùa tìm vị hòa thượng. Vừa đến cổng, ông gặp tên ăn mày mù lòa đang nằm thoi thóp.

Vị hòa thượng nghe được câu chuyện ấy liền bàn với ông Tuân:

- Ngài nên cầu khẩn lần nữa xem sao ...

Đêm đến, các vị Bồ tát hiện về báo mộng cùng ông Tuân:

- Người dừng ái ngại. Ta sẽ hóa phép cho nó khỏi mù lòa ...

Thế là bà Nguyễn Đăng Tuân thụ thai và tên ăn mày nọ cũng tắt thở. Đứa con sau này là Nguyễn Đăng Giai, một vị đại thần rất có công hồi đời Tự Đức.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Thần Bão tố Susanoo (Tạo lúc: 20/10/2019)
  2. Nữ thần Mặt Trời Amaterasu (Tạo lúc: 19/10/2019)
  3. Chuyện tình Izanagi và Izanami - Sự khởi tạo Thế giới (Tạo lúc: 19/10/2019)
  4. Nữ thần Snotra (Tạo lúc: 19/10/2019)
  5. Mối tình giữa Zeus và nàng Leda (Tạo lúc: 18/10/2019)
  6. Nữ thần rạng đông Eos (Tạo lúc: 18/10/2019)
  7. Các nữ thần Horai (Tạo lúc: 18/10/2019)
  8. Ravana chủ tướng cuối cùng của loại Rakshasa (Tạo lúc: 17/10/2019)
  9. Bốn hiền nhân Kumara (Tạo lúc: 17/10/2019)
  10. Chiến binh hùng mạnh Kumbhakarna (Tạo lúc: 17/10/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn