TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Tích chùa Long Giáng

Ở tỉnh Bắc Ninh, chùa Long Giáng là một nơi thắng cảnh. Tục truyền rằng đời vua Lý Nhân Tôn, Ngọc Hoàng muốn nhắc nhở nhà vua tu thân theo đạo Phật. Bấy lâu nay vua quá bê bối về việc nước.

Ngọc Hoàng khiến một nàng tiên nga giáng xuống đầu thai, lấy tên là Văn Khôi công chúa. Lớn lên công chúa nhan sắc lộng lẫy. Vua Lý Nhân Tôn bèn truyền rao kén phó mã, công chúa bực mình, lén trốn ra khỏi cung điện, tìm đức Cao Huyền hòa thượng mà quy y.

Hay tin ấy, vua cho quan quân rước công chúa về. Công chúa không chịu. Vua nổi giận, ra lệnh đốt chùa để giết công chúa luôn. Nhưng bỗng nhiên có con rồng vàng hiện ra phun nước chữa lửa.

Nhà vua tỉnh ngộ, ăn chay nằm đất để tạ tội và xuất của kho tu bổ ngôi chùa ấy. Mãi đến ngày nay, chùa lấy tên là Long Giáng để ghi nhớ điều ấy.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích bát tiên (Tạo lúc: 28/06/2019)
  2. Công chúa Hoa Hồng (Tạo lúc: 12/02/2019)
  3. Huyền Trân công chúa và hai châu ô, lý (Tạo lúc: 25/01/2019)
  4. Truyện Ngọc Vân công chúa (Tạo lúc: 25/01/2019)
  5. Sự tích Mả Ngụy ở Sài Gòn (Tạo lúc: 25/01/2019)
  6. Tích ông Bổn (Tạo lúc: 25/01/2019)
  7. Sự tích cây phướng (Tạo lúc: 25/01/2019)
  8. Dốt đặc hơn chữ lỏng (Tạo lúc: 25/01/2019)
  9. Sự tích bà Mã Châu (Tạo lúc: 25/01/2019)
  10. Tích cây mía và lễ chiêu hồn (Tạo lúc: 25/01/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn