TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 3 phiếu
Chim sẻ

Sẻ thấy con người đi gieo hạt lanh. Nó liền bay tới họ nhà chim rủ rê:

– Hãy mau bay đến mổ hạt đi. Lanh mọc lên, con người sẽ xe chỉ, đan lới, săn bắt tất cả chúng ta.

Họ nhà chim không nghe, thế là sẻ không thể mổ hết hạt lanh.

Lanh nở hoa, sẻ gọi họ nhà chim đi rỉa lanh. Họ nhà chim lại không nghe sẻ. Lanh chín. Lần thứ ba sẻ đi kêu gọi họ nhà chim. Và lần thứ ba họ nhà chim vẫn không nghe nó.

Bấy giờ sẻ giận họ nhà chim, bỏ chúng và bay đến sống bên cạnh chỗ ở của người.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích chim hít cô (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Sự tích chim tu hú (Tạo lúc: 06/03/2015)
  3. Con chim họa mi (Tạo lúc: 12/03/2015)
  4. Sự tích chim quốc (Tạo lúc: 16/03/2015)
  5. Sự tích chim năm trâu sáu cột và chim bắt cô trói cột (Tạo lúc: 16/03/2015)
  6. Sự tích chim đa đa (Tạo lúc: 16/03/2015)
  7. Hãnsel và Gretel (Tạo lúc: 17/03/2015)
  8. Ba chiếc lông chim (Tạo lúc: 17/03/2015)
  9. Người thợ rừng và con sếu (Tạo lúc: 28/02/2016)
  10. Sự tích chim Cun Cút cụt đuôi (Tạo lúc: 16/03/2016)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn