TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Xem danh sách truyện mới
Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 2 phiếu
Chuyện tán gẫu

Này chị kia đi đâu thế?
- Tôi đi lên thượng giới.
- Thế thì cho tôi đi với, tôi cũng muốn lên thượng giới.
- Thế chị đã có chồng chưa? Chồng tên là gì?
- Chồng tôi tên là Thằn lằn châu Phi.
- Chồng chị tên là Thằn lằn châu Phi, chồng tôi cũng tên là Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.
- Thế chị có con không? Con tên là gì?
- Nó tên là Ghẻ lở.
- Con chị tên là Ghẻ lở, con tôi cũng tên là Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.
- Thế chị có người hầu không? Người hầu tên là gì?
- Hài lòng hết chỗ nói là tên người hầu của tôi.
- Người hầu của chị Hài lòng hết chỗ nói, người hầu của tôi cũng Hài lòng hết chỗ nói. Con chị Ghẻ lở, con tôi Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng nhau đi lên thượng giới.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Titan Menoetes của thế giới âm phủ (Tạo lúc: 19/02/2020)
  2. Chuyện tình Zeus và nữ thần Metis (Tạo lúc: 14/02/2020)
  3. Câu chuyện tình của thần gió bắc Boreas và nàng Oreithyia (Tạo lúc: 14/02/2020)
  4. Câu chuyện về nàng Ariadne - công chúa xứ Crete (Tạo lúc: 14/02/2020)
  5. Câu chuyện tình của Dionysus và Adriadne (Tạo lúc: 14/02/2020)
  6. Chuyện chị em Wawalag (Tạo lúc: 06/02/2020)
  7. Sự tích con kangaroo và con gấu túi wombat (Tạo lúc: 04/02/2020)
  8. Drop Bear - những con gấu nhảy hung dữ (Tạo lúc: 01/02/2020)
  9. Sự tích chòm sao Orion và chòm sao bọ cạp hay chuyện tình Orion và nữ thần Artemis (Tạo lúc: 21/01/2020)
  10. Nanook - Vị thần gấu bắc cực của người Inuit (Tạo lúc: 31/12/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn