TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Chuyện tán gẫu

Này chị kia đi đâu thế?
- Tôi đi lên thượng giới.
- Thế thì cho tôi đi với, tôi cũng muốn lên thượng giới.
- Thế chị đã có chồng chưa? Chồng tên là gì?
- Chồng tôi tên là Thằn lằn châu Phi.
- Chồng chị tên là Thằn lằn châu Phi, chồng tôi cũng tên là Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.
- Thế chị có con không? Con tên là gì?
- Nó tên là Ghẻ lở.
- Con chị tên là Ghẻ lở, con tôi cũng tên là Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.
- Thế chị có người hầu không? Người hầu tên là gì?
- Hài lòng hết chỗ nói là tên người hầu của tôi.
- Người hầu của chị Hài lòng hết chỗ nói, người hầu của tôi cũng Hài lòng hết chỗ nói. Con chị Ghẻ lở, con tôi Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng nhau đi lên thượng giới.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Chuyện tình của Baucis và Philemon (Tạo lúc: 27/08/2019)
  2. Cửu giới nằm trên cây tần bì Yggdrasil (Tạo lúc: 17/08/2019)
  3. Chuyện Tiresias bị Hera trừng phạt (Tạo lúc: 15/08/2019)
  4. Câu chuyện về chàng Lancer - Diarmuid sát gái (Tạo lúc: 13/08/2019)
  5. Chuyện cá Ông (Tạo lúc: 13/08/2019)
  6. Ông sấu Năm Chèo hay chuyện ông Đình Tây (Tạo lúc: 13/08/2019)
  7. Math và Gwydion - câu chuyện thứ tư trong chuỗi Mabinogi (Tạo lúc: 12/08/2019)
  8. Chuyện Hasan và con chó trắng (Tạo lúc: 26/07/2019)
  9. Lã Động Tân thành tiên (Tạo lúc: 19/07/2019)
  10. Anh hàng thịt, người đàn bà và con gấu (Tạo lúc: 03/07/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn