TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Chuyện tán gẫu

Này chị kia đi đâu thế?
- Tôi đi lên thượng giới.
- Thế thì cho tôi đi với, tôi cũng muốn lên thượng giới.
- Thế chị đã có chồng chưa? Chồng tên là gì?
- Chồng tôi tên là Thằn lằn châu Phi.
- Chồng chị tên là Thằn lằn châu Phi, chồng tôi cũng tên là Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.
- Thế chị có con không? Con tên là gì?
- Nó tên là Ghẻ lở.
- Con chị tên là Ghẻ lở, con tôi cũng tên là Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.
- Thế chị có người hầu không? Người hầu tên là gì?
- Hài lòng hết chỗ nói là tên người hầu của tôi.
- Người hầu của chị Hài lòng hết chỗ nói, người hầu của tôi cũng Hài lòng hết chỗ nói. Con chị Ghẻ lở, con tôi Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng nhau đi lên thượng giới.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Anh hàng thịt, người đàn bà và con gấu (Tạo lúc: 03/07/2019)
  2. Chuyện về cái sọt (Tạo lúc: 01/02/2019)
  3. Chuyện vua Midas - Ông vua có đôi tai lừa (Tạo lúc: 29/01/2019)
  4. Mãng Xà Vương ở Tân Bằng (Tạo lúc: 25/01/2019)
  5. Ông cọp đình Tân Kiểng (Tạo lúc: 25/01/2019)
  6. Chuyện ông cống Quỳnh (Tạo lúc: 25/01/2019)
  7. Chuyện thượng công Lê Văn Duyệt chém Lãnh Tạo (Tạo lúc: 25/01/2019)
  8. Chuyện cá trê và con cóc (Tạo lúc: 25/01/2019)
  9. Chuyện quạ sói đầu (Tạo lúc: 25/01/2019)
  10. Chuyện cậu học trò trị ma chó (Tạo lúc: 25/01/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn