TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 1 phiếu
Tiên hoá thành trâu

Thuở khai thiên lập địa, bầu trời rộng mênh mông, loài người nuôi sống bằng thịt của cầm thú chứ chưa có ngũ cốc. Một hôm Ngọc Hoàng cho mở đại hội quần tiên, và phán rằng:

- Nơi trần giới nếu loài người quen việc sanh sát loại thú cầm thì e sẽ sanh điều hung dữ, nay ta muốn đem hột lúa gieo xuống trần gian cho loài người lấy đó nuôi thân khỏi phải điều chém giết. Vậy trong quần tiên, có ai sẵn sàng thi hành sứ mạng của ta?

Ngọc Hoàng vừa dứt lời, thì tiên ông Kim Quang vui vẻ bước ra xin lãnh lịnh. Ngọc Hoàng liền trao cho tiên ông Kim Quang một túi hột lúa và năm túi cỏ, dặn rằng:

- Xuống đến trần giới, khanh hãy gieo giống lúa xuống trước, rồi mới gieo giống cỏ xuống sau, khanh ráng mà lập công sẽ được thưởng, bằng trái lại thì sẽ bị trừng phạt nặng nề.

Tiên ông Kim Quang lãnh lấy hai thứ hột giống cúi đầu bái tạ lui ra. Lúc tới trần gian, vì sự nhọc mệt, Kim Quang quên khuất lời dặn của Ngọc Hoàng lấy năm túi cỏ gieo xuống trước, rồi mới gieo túi hột lúa sau. Chẳng ngờ cỏ mọc rất mau, tràn lan khắp địa cầu, choáng chỗ mọc của hột lúa.

Tại Thiên Đình, Ngọc Hoàng nghe Nam Tào về tâu lại chuyện giống cỏ xâm chiếm gần hết địa cầu thì đùng đùng nổi giận, truyền điệu Kim Quang tới bắt trở xuống cỏi trần làm kiếp trâu, ăn cho hết giống cỏ đã gieo trồng, cho đến lúc nào hết cỏ mới được hồi cốt tiên. Khổ nỗi giống cỏ càng ngày càng sanh sôi nẩy nở, dù trâu có ăn ngày ăn đêm cũng không hết, nên tiên ông Kim Quang vẫn mãi mãi hóa thành trâu chịu đọa đày giữa cõi trần.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích trầu, cau và vôi (Tạo lúc: 04/03/2015)
  2. Sự tích hoa cẩm chướng (Tạo lúc: 05/03/2015)
  3. Những bông hoa của cô bé Ida (Tạo lúc: 06/03/2015)
  4. Thánh Mẫu Liễu Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  5. Đức Thánh Gióng (Tạo lúc: 08/03/2015)
  6. Đại thánh Từ Đạo Hạnh (Tạo lúc: 08/03/2015)
  7. Con lợn ống tiền (Tạo lúc: 12/03/2015)
  8. Con chim họa mi (Tạo lúc: 12/03/2015)
  9. Johannes trung thành (Tạo lúc: 12/03/2015)
  10. Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa (Tạo lúc: 13/03/2015)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn