TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tiên hoá thành trâu

Thuở khai thiên lập địa, bầu trời rộng mênh mông, loài người nuôi sống bằng thịt của cầm thú chứ chưa có ngũ cốc. Một hôm Ngọc Hoàng cho mở đại hội quần tiên, và phán rằng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan