TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Đạo Đức Thiên Tôn hay Thái Thượng Lão Quân

Vị này còn một tên gọi khác quen thuộc hơn là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão.

Thái Thượng Lão Quân là tôn hiệu một vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, là một trong Tam Thanh. Thông thường Thái Thượng Lão Quân được đồng nhất với Lão Tử, tuy nhiên trong Đạo giáo thì Lão Tử chỉ là một hoá thân giáng trần của Thái Thượng Lão Quân.

Trong thần thoại Đạo giáo, thì Thái Thượng Lão Quân có trước cả trời đất, chính là nguyên khí thời hỗn mang ngưng kết mà thành, chỉ sau Nguyên Thuỷ Thiên Vương mà thôi.

Thái Thượng Lão Quân chuyên nghề luyện linh đan, bào chế thuốc, thường cưỡi một con trâu vàng mỗi khi di chuyển. Ông ở tại cung Đâu Suất, tại tầng trời cao nhất, tầng trời thứ 33. Trong cung Đâu Suất có lò Bát quái là nơi luyện các loại tiên đơn thánh thuỷ để trường sinh bất tử.

Trong Tam Thanh, thì Thái Thượng Lão Quân ở ngôi vị Thái Thanh, có các tôn hiệu:

 • Đạo Đức Thiên Tôn (Đây là tôn hiệu chính thức trong Tam Thanh)
 • Hỗn Nguyên Lão Quân
 • Thái Thanh Đại đế
 • Hàng Sinh Thiên Tôn
 • Thái thanh nguyên thánh hư vô chí tôn thái thượng ngọc thần nguyên hoàng đại đạo quân

Cõi của Thái Thượng Lão Quân ngự gọi là Thanh Cảnh.

Xem ngay truyện hay khác

 1. Sự tích Ông Lốt tròng đạo Mẫu (Tạo lúc: 08/12/2019)
 2. Cửu Thiên Vũ Đế - đức thánh Trần (Tạo lúc: 08/12/2019)
 3. Tứ Phủ Thánh Cậu trong đạo mẫu Việt Nam (Tạo lúc: 08/12/2019)
 4. Sự tích cô Bé Thượng Ngàn (Tạo lúc: 08/12/2019)
 5. Giai thoại Phạm Ngũ Lão - Đức thánh Phạm (Tạo lúc: 07/12/2019)
 6. Sự tích về Yokai - Những sinh vật ma quái của thần đạo Nhật Bản (Tạo lúc: 06/12/2019)
 7. Sự tích cô Ba Thoải Cung hay cô Bơ Bông (Tạo lúc: 04/12/2019)
 8. Sự tích Cô Đôi Thượng Ngàn (Tạo lúc: 04/12/2019)
 9. Mictlantecuhtli và Mictecacihuatl - Cai quản địa ngục (Tạo lúc: 03/12/2019)
 10. Giải Trĩ hay xi sắc zhì (Tạo lúc: 03/12/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn