TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đạo Đức Thiên Tôn hay Thái Thượng Lão Quân

Vị này còn một tên gọi khác quen thuộc hơn là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão.
Thái Thượng Lão Quân là tôn hiệu một vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, l

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan