TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 10 phiếu
Chim Khổng Tước

Tương truyền Phượng hoàng - vua của loài chim sinh ra Khổng Tước (Công) và Kim Sí Điểu (Đại Bàng ).

Khổng Tước có thân hình rất bốc lửa. Bốc lửa thật chứ không phải là nghĩa bóng nhé! Bất cứ sinh vật nào lại gần đều có thể bị thiêu cháy. Nó là loài chim kiêu hãnh và hung bạo, từng nuốt cả Như Lai. Như Lai đục thủng bụng Khổng Tước chui ra, định giết nó để trừ họa cho nhân gian nhưng các đệ tử khuyên rằng: "Ngài chui từ bụng nó ra, vậy giết nó cũng như giết mẹ mình". Như Lai nghe làm phải, tha chết cho Khổng Tước, lại tôn nó lên làm Phật Mẫu.

Trong Tây du kí xuất hiện nhân vật Kim Sí Điểu bắt Đường Tăng ăn thịt, về vai vế là cậu của Như Lai cũng vì lẽ đó.

Còn trong truyện Phong thần cũng xuất hiện một nhân vật tên gọi Khổng Tuyên, vốn là chim Khổng Tước sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, xuống trần làm tướng giữ ải cho vua Trụ. Khổng Tuyên pháp lực cao thâm, sau lưng tỏa ra vầng hào quang ngũ sắc, thu thần khí, bắt chiến tướng của Khương Tử Nha dễ như lấy đồ trong túi. Về sau có Chuẩn Đề Bồ Tát đến thu phục, đưa về Tây phương và trở thành Khổng Tước Minh Vương.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Sự tích chim hít cô (Tạo lúc: 05/03/2015)
  2. Sự tích chim tu hú (Tạo lúc: 06/03/2015)
  3. Con chim họa mi (Tạo lúc: 12/03/2015)
  4. Sự tích chim quốc (Tạo lúc: 16/03/2015)
  5. Sự tích chim năm trâu sáu cột và chim bắt cô trói cột (Tạo lúc: 16/03/2015)
  6. Sự tích chim đa đa (Tạo lúc: 16/03/2015)
  7. Ba chiếc lông chim (Tạo lúc: 17/03/2015)
  8. Không buông tay (Tạo lúc: 11/04/2015)
  9. Ông khổng lồ đúc chuông (Tạo lúc: 01/12/2015)
  10. Vì sao cua không có đầu (Tạo lúc: 27/02/2016)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn