TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát

Khổng Tước Minh Vương vốn là con chim Khổng Tước đầu tiên có từ thời khai thiên lập địa, lông vũ màu vàng ròng, to lớn vĩ đại, là vua của loài chim khổng tước, qua mấy ngàn năm đã tu luyện thành công phép Ngũ sắc thần quang và về sau được Đức Chuẩn Đề Vương Bồ tát hóa độ.

Chim Khổng Tước

Tương truyền Phượng hoàng - vua của loài chim sinh ra Khổng Tước (Công) và Kim Sí Điểu (Đại Bàng ).

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan