TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sư tử và chuột

Câu truyện trong một khu rừng. Sư tử, vua của rừng già đang ngủ say. Chuột chạy qua trên người sư tử. Sư tử choàng tỉnh và tóm được chuột. Chuột lên tiếng van xin sư tử tha nó ra. Chuột nói:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan