TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chương 3: Nhà vua Hy Lạp và thầy thuốc Douban

Ngày xưa ở xứ Zouman quốc gia Ba Tư có một ông vua mà thần dân vốn là gốc người Hi Lạp.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan